Reklamacje

Sklep internetowy Zdrowo tutaj dokłada wszelkich starań, aby sprzedawane produkty były jak najwyższej jakości. W procedurze reklamacji możesz liczyć na naszą pomoc i wsparcie. Zespół Biura Obsługi Klienta pomoże Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie i sprawnie przeprowadzi Cię przez cały proces. Nie musisz się obawiać, że procedura ta będzie trwała dłużej niż jest to konieczne. W naszym interesie leży rozpatrzenie Twojej reklamacji jak najszybciej.

Kiedy mogę złożyć reklamację?
Z reklamacją towaru mamy do czynienia wtedy, gdy:
✔ wykryjemy jakąś wadę w produkcie,
✔ omyłkowo otrzymamy towar, którego nie zamawialiśmy,
✔ w zamówieniu brakuje jakiegoś produktu,
✔ paczka, którą otrzymaliśmy jest uszkodzona.

Jeśli chcesz zwrócić towar ze względu na nieprzemyślany zakup przejdź do zakładki zwroty.

Jak będzie wyglądał proces reklamacji?
Reklamacji produktu w naszym sklepie dokonasz w 4 prostych krokach:

✅ KROK 1: ZGŁOŚ REKLAMACJĘ

W przypadku rękojmi czas na zgłoszenie reklamacji wynosi 2 lata od otrzymania produktu. W przypadku gwarancji czas określony jest na podstawie karty gwarancyjnej. Zgłoszenia możesz dokonać za pomocą naszego formularza reklamacyjnego. FORMULARZ

Co napisać w reklamacji

Zaleca się podanie w opisie reklamacji:

  • informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową;
  • żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia; oraz
  • danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.

Wymogi podane powyżej mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Sprzedawcy.

Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub produkt) związane z przedmiotem reklamacji.

Możemy także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez nas.

✅ KROK 2: SPAKUJ PRODUKT

Zapakuj bezpiecznie produkt, najlepiej nadaje się do tego oryginalne opakowanie. Prosimy o odpowiednie zabezpieczenie reklamowanego produktu. Nie wysyłaj produktu w kopercie. Umieść w paczce wypełniony formularz reklamacji. Zachęcamy, aby dołączyć do paczki dowód zakupu. Nie jest on niezbędny ale ułatwi identyfikację zamówienia i przyspieszy całą procedurę.

✅ KROK 3: WYŚLIJ PRODUKT

Bezpiecznie zapakowaną paczkę odeślij na adres: Sklep internetowy KOKOSPOKO ul. Stefana Banacha 35/3, 31-235 Kraków. Koszt wysyłki produktu do naszego sklepu zwracamy po uznaniu reklamacji za zasadną. W żadnym przypadku prosimy nie wysyłać reklamacji w postaci przesyłki pobraniowej. Taka paczka nie zostanie przez nas podjęta.

✅ KROK 4: ROZPATRZENIE REKLAMACJI

Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż 14 dni od daty przyjęcia zgłoszenia. O decyzji poinformujemy telefonicznie lub mailowo.

Kiedy otrzymam odpowiedź na moją reklamację?
Reklamacje rozpatrywane i weryfikowane są przez nas zgodnie z obowiązującymi przepisami czyli w ciągu 14 dni od otrzymania przez nas reklamowanego produktu – w tym terminie otrzymasz maila z informacją o uznaniu lub odrzuceniu reklamacji. W przypadku stwierdzenia wady i uznania reklamacji, w ciągu następnych 7 dni roboczych wyślemy Ci nowy egzemplarz produktu.

Co powinna zawierać reklamacja?
Przepisy nie określają wymogów formalnych dotyczących reklamacji jednakże by przyśpieszyć jej przebieg powinna zawierać:
✔ okoliczności stwierdzenia wady produkty,
✔ opis wady,
✔ datę wystąpienia wady,
✔ oczekiwany sposób załatwienia reklamacji,
✔ dane kontaktowe klienta.

Czy mogę oddać produkt osobiście?
Niestety nie ma takiej możliwości. Jesteśmy sklepem internetowym dlatego też procedura reklamacyjna odbywa się wyłącznie drogą wysyłkową.

Jakie są sposoby rozpatrzenia reklamacji?
Możesz wybrać jeden z czterech sposobów załatwienia reklamacji:
✔ naprawienia wady,
✔ wymiany towaru na nowy,
✔ obniżenia ceny,
✔ odstąpienia od umowy ze wzajemnym zwrotem świadczeń o ile wada jest istotna.

Wybór sposobu należy do Ciebie! Pamiętaj jednak, że działając w granicach prawa możemy nie uznać Twojego wyboru i zaproponować inny sposób rozpatrzenia reklamacji.

Czy po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji mogę otrzymać zwrot środków lub inny produkt?
Jeśli jest możliwa wymiana egzemplarza na nowy, wolny od wad to nie ma możliwości zwrotu środków. Wymiana na inny produkt lub zwrot środków jest możliwy tylko wtedy, kiedy nie mamy możliwości dostarczyć nowego, wolnego od wad egzemplarza (na przykład wtedy kiedy produkt został wycofany ze sprzedaży).

Ważne wskazówki
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r., udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR: Internetowe rozstrzyganie sporów. Platforma ODR stanowi m. in. źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami. Niezależnie od tego zachęcamy do kontaktu z naszym sklepem.

Szczegółowe informacje dotyczące reklamacji znajdziesz w naszym Regulaminie

Gdzie znajdziesz regulacje prawne dotyczące reklamacji

Podstawa i zakres odpowiedzialności za zgodność produktu z umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Mamy dwa rodzaje odpowiedzialności za zgodność produktu z umową:

  • ustawową Sprzedawcy – jest to odpowiedzialność wynikająca z przepisów prawa, poniżej znajdziesz szczegółowe informacje, gdzie jest ona uregulowana, tej odpowiedzialności nie można wyłączyć w przypadku konsumentów;
  • umowną (np. gwarancja udzielana przez gwaranta) – jest to odpowiedzialność dodatkowa, ma zastosowanie w przypadku, gdy dany produkt jest objęty np. gwarancją. Gwarancja może być udzielona przez inny podmiot niż Sprzedawca (np. przez producenta). Szczegółowe regulacje dotyczące odpowiedzialności na podstawie gwarancji znajdziesz w karcie gwarancyjnej lub w innym miejscu dotyczącym udzielenia gwarancji;

Poniżej znajdziesz szczegółowe regulacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy na podstawie przepisów prawa – w zależności od rodzaju produktu (rzecz ruchoma, treść lub usługa cyfrowa) oraz w zależności od daty zawarcia umowy (do 2022 r., czy od 2023 r.):

Postanowienia dotyczące reklamacji produktu – rzeczy ruchomej – zakupionego przez Klienta na podstawie umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31. grudnia 2022 r. określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31. grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi produkt bez wad.

 

Zwroty

Ze zwrotem mamy do czynienia wtedy, kiedy otrzymasz swoje zamówienie, ale rozmyślisz się z zakupu. Obowiązuje wówczas procedura zwrotu zwana inaczej odstąpieniem od umowy.

Kiedy towar nie podlega zwrotowi?
Zwracany produkt nie może być używany. Dodatkowo niektóre produkty dostarczane są w zapieczętowanych opakowaniach, których zgodnie z obowiązującymi przepisami po otwarciu nie można zwrócić ze względów higienicznych oraz ze względu na ochronę zdrowia przyszłego właściciela zwracanego produktu. Jeśli chcesz zwrócić zamówiony produkt nie otwieraj go. Produkty, które mają naruszone plomby lub folie ochronne nie podlegają zwrotowi i zostaną odesłane do nadawcy.

Jak będzie wyglądał zwrot towaru?
Zwrotu produktu zakupionego w naszym sklepie dokonasz w 4 prostych krokach:

✅ KROK 1: ZGŁOŚ ZWROT

Na zgłoszenie zwrotu masz 14 dni od momentu otrzymania produktu. Zgłoś zwrot, a następnie postępując zgodnie z kolejno wyświetlaną instrukcją wygeneruj dokument zwrotu i wydrukuj go.

✅ KROK 2: SPAKUJ PRODUKT

Zapakuj bezpiecznie produkt, najlepiej nadaje się do tego oryginalne opakowanie. Prosimy o odpowiednie zabezpieczenie reklamowanego produktu. Nie wysyłaj produktu w kopercie. Umieść w paczce wypełniony formularz reklamacji. Zachęcamy, aby dołączyć do paczki dowód zakupu. Nie jest on niezbędny ale ułatwi identyfikację zamówienia i przyspieszy całą procedurę.

✅ KROK 3: WYŚLIJ PRODUKT

Bezpiecznie zapakowaną paczkę odeślij na adres: Sklep internetowy Zdrowo Tutaj ul. Stefana Banacha 35/3, 31-235 Kraków. W żadnym przypadku prosimy nie wysyłać reklamacji w postaci przesyłki pobraniowej. Taka paczka nie zostanie przez nas podjęta. Przesyłkę musisz odesłać na swój koszt i na swoją odpowiedzialność za jej skuteczne dostarczenie. Na wysyłkę produktu masz 14 dni od momentu zgłoszenia zwrotu.

✅ KROK 4: ZWROT ŚRODKÓW

Zwroty rozpatrywane i weryfikowane są przez nas w ciągu 7 dni od otrzymania przez nas zwracanego produktu – w tym terminie otrzymasz maila z informacją o przyjęciu lub odrzuceniu zwrotu. W przypadku przyjęcia zwrotu, najpóźniej następnego dnia roboczego zwrócimy Ci środki. Zwracamy wszystkie otrzymane płatności za zwracane produkty z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy oferowany przez nas sposób dostarczenia.

Czy mogę zwrócić produkt osobiście?
Nie ma możliwości osobistego zwrotu produktów. Procedura zwrotu odbywa się wyłącznie drogą wysyłkową, według przedstawionych powyżej kroków.

Czy mogę wymienić zwracany produkt na inny?
Tak. Aby wymienić produkt na inny dokonaj jego zwrotu, a następnie po uznaniu zwrotu złóż nowe zamówienie.

Szczegółowe informacje dotyczące zwrotów znajdziesz w naszym Regulaminie

Nie znalazłeś odpowiedzi?

Skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta.